Augustowskie Biuro Rzeczoznawców Samochodowych jest firmą założoną przez Artura Stankowskiego, absolwenta Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego, wpisanego na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa [ RS 001587 ], biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Suwałkach, biegłego skarbowego przy Izbie Skarbowej w Białymstoku, członka Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT.

ABRS świadczy profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego, na rzecz firm, urzędów, sądów, warsztatów i klientów indywidualnych na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Oferowane usługi wykonywane są w miejscu zamieszkania klienta.This slideshow requires JavaScript.